Do naszej biblioteki szkolnej trafiła świeżo wydana książka pt. „Powrót”.  Jest to tomik wierszy Krzysztofa Płonki, absolwenta naszej szkoły z roku 1977, który swoje zdolności do nauk ścisłych łączył z zamiłowaniem do poezji i muzyki.

Opublikowane w książce utwory  powstawały, gdy autor był uczniem IV i V klasy Technikum Mechanicznego. Zmarł tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach, będąc na drugim roku studiów, w Krakowie w 1979 r.

Zachęcam do sięgnięcia po tę publikację, bo przemyślenia Krzysztofa dotyczące sensu życia, poszukiwania własnego miejsca w świecie, miłości i przyjaźni zawarte w krótkich, lapidarnych strofach są z pewnością bliskie wielu z Was. Inspiracją dla Was mogą być także zawarte w posłowiu informacje o autorze, młodym chłopaku z Choczni, który wbrew wszelkim trudnościom, dążył do realizacji własnych marzeń.

Krystyna Pyzio