24.04.2023  uczniowie klasy 2an pod opieką Pani Ewy Wykręt mieli okazję zwiedzić Elektrociepłownię Andrychów.

Elektrociepłownia powstała pierwotnie jako elektrociepłownia przemysłowa, obsługująca zakłady przemysłowe w Andrychowie. Została uruchomiona w 1955. Dysponuje własnymi ujęciami wody i obiektami takimi jak studnie i ujęcia brzegowe wody powierzchniowej oraz wieżą ciśnień w Andrychowie.

Kotłownia elektrowni wyposażona jest w 4 kotły parowe. W maszynowni znajdują się 2 turbogeneratory: AEG i TP-52.

Do 2010 roku Elektrociepłownia wchodziła w skład holdingu Andropol. Obecnie działa jako samodzielna spółka jest multimedialnym przedsiębiorstwem energetycznym dostarczając do pobliskich zakładów energię elektryczną, ciepło i wodę. Jest również sprzedawcą energii elektrycznej na rynku energii.

Elektrociepłownia posiada koncesje URE na:

  • wytwarzanie ciepła,
  • przesyłanie ciepła,
  • obrót i wytwarzanie energii elektrycznej,
  • przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.