Budujemy z Wienerberger! – pod takim hasłem w dniu 6 grudnia 2022r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań – warsztatów – wizyt studyjnych organizowanych dla uczniów technikum budowlanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

W prelekcji szkoleniowej firmy  WIENERBERGER uczestniczyli uczniowie z klas: 3 b i 4 b. Przedstawiciele firmy przyjechali do naszego Centrum na zaproszenie nauczycieli przedmiotów zawodowych – budowlanych – Pani A. Łokcik- Szczygieł i Pana K. Szczygła. Spotkanie miało na celu prezentację aktualnego obecnie na rynku asortymentu wyrobów ceramicznych ściennych oraz możliwości zastosowania ich w praktyce. Wykład prowadzony był z użyciem prezentacji multimedialnej, a jego  integralną, praktyczną częścią  był pokaz murowania z użyciem wyrobów firmy, w trakcie którego uczniowie sami mogli wykonać fragment muru (film). Każdy uczestnik otrzymał także drobne upominki przygotowane przez prelegentów.

Szkolenie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, wrażenia uczniów  były bardzo pozytywne, co tylko utwierdza  w przekonaniu, iż warto organizować tego typu spotkania.

Fotorelacja

tekst i foto: A. Łokcik – Szczygieł i  K. Szczygieł