Krewniacy dziękujemy!

Kolejne 100 osób uratowali uczniowie, nauczyciele i sympatycy CKZiU w Andrychowie oddając 16 litrów krwi pełnej czyli 36 donacji. W grudniowy dzień, w rocznicę stanu wojennego spotkaliśmy się na Starowiejskiej by tradycji stało się zadość, czyli od 42 lat nieprzerwanie w „Kotarbinie” jest przelewana krew dla najbardziej potrzebujących: ofiar  wypadków, chorych onkologicznie, noworodków itd. Bardzo dziękujemy wszystkim Honorowym Krwiodawcom, ekipie z RCKiK Kraków, wolontariuszom z PCK, radzie rodziców za ufundowanie obiadów dla lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkim 54 osobom, które odpowiedziały na zaproszenie  i  spróbowały zmierzyć się z wyzwaniem zostania dawcą.

GRATULUJEMY!!!

Opiekun szkolnego koła MKHDK PCK Katarzyna Kocemba

Zdjęcia:  Natalia Wrona/ Maciej Świątek

Honorowe Krwiodawstwo ma już ponad 40 letnią tradycję w naszej szkole. Krewniacy Kotarbina pomaganie mają we krwi.
Zachęcamy do jeszcze liczniejszego udziału w tej formie pomocy potrzebującym, ponieważ krwi nie można niczym zastąpić, ani jej sztucznie wyprodukować – trzeba się nią dzielić!