Data: 17 listopada 2023r.

Miejsce: Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sprawa: Symulacja procesu cywilnego

Po długich negocjacjach i zawirowaniach organizacyjnych udało się zrealizować wizytę uczniów klasy 5abn w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Spotkanie poprowadził sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Paweł Cyran, który w prosty, a zarazem błyskotliwy sposób opowiedział o strukturze sądownictwa w Polsce, odpowiedzialności sędziów za wydawane wyroki i  o niezaprzeczalnym prawie obywatela RP do odwołania się od wyroku.

Kulminacyjnym punktem wizyty było przeprowadzenie  symulacji procesu cywilnego, którego aktywnymi uczestnikami byli nasi mechanicy i budowlańcy.  Na wokandzie stanęło powództwo przeciwko Skarbowi Państwa  dotyczące wypadku na autostradzie A4. Uczniowie przyjęli na siebie wyznaczone role: powoda, pozwanego, adwokata, radcy prawnego i sekretarza, a także świadka relacjonującego wyniki badań przeprowadzonych na miejscu zdarzenia.

Warto dodać, że Panu Sędziemu udało się zaktywizować naszych uczniów, zachęcić ich do zadawania pytań i dyskusji –  poprawne i trafne odpowiedzi nagradzał słodkościami.

 

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Fotografii „MuFo”.  W nowoczesnym budynku, zrewitalizowanym przy pomocy środków UE , mieliśmy możliwość obejrzeć interaktywne prezentacje dotyczące rozwoju fotografii , szczególnie w kontekście  zmienności metod powstawania zdjęć na przestrzeni lat.

W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć stałego punktu –  posiłku w KFC.

Tekst i zdjęcia:  AŁS i Krzysztof  Szczygieł