9 lutego klasa informatyków, 2dn, wzięła udział w wyjeździe na lodowisko do Rzyk Praciaków.
W programie oprócz jazdy na łyżwach znalazło się również miejsce na integracyjne pożeranie pizzy („Oddech Smoka!”).
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Pani Barbara Talar i Pan Artur Dubis