Los przyniósł mu niezrozumienie przez współczesnych, chorobę, nieszczęśliwą miłość i śmierć w przytułku. Jest to o tyle istotne, że wpłynęło na kształt jego poezji.

Poety nie doceniono za życia, bo bardzo różnił się od twórców swojej epoki.

Raz – w sposobie myślenia – dostrzegał nonsensy świata, wyznawanych wartości, widział jasno wady spo­łeczeństwa polskiego.

Dwa – w sposobie pisania – jego metafory, pomysły na kompozycję wierszy, jak choćby słynne niedopowiedzenia lub neologizmy, były zupełnym novum.

Warto poznać jego twórczość, choćby słuchając piosenek nagranych do tekstów Norwida.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją: https://view.genial.ly/614b1530e75c060dd53b78cc/horizontal-infographic-review-oscar-wilde