ZAPROSZENIE!

Dnia 3 października 2022 roku w kolejną rocznicę śmierci patrona naszej szkoły profesora Tadeusza Kotarbińskiego, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się uroczyste ślubowanie klas pierwszych i symboliczne pasowanie na ucznia CKZiU w Andrychowie.

Ceremonia ta odbędzie się na dużej sali gimnastycznej na 6 godzinie lekcyjnej (między 11.35 a 12.20).

Zapraszamy wszystkie klasy pierwsze wraz z wychowawcami i nauczycieli uczących w tym czasie w klasach pierwszych oraz wszystkich chętnych dysponujących o tej porze czasem wolnym ;).  Na apelu tym oprócz części oficjalnej będzie można zobaczyć m.in. przedstawienie przygotowane na tegoroczne narodowe czytanie oraz popis wokalny pewnej znamienitej absolwentki naszej szkoły…

Więcej niespodzianek niestety na tą chwilę nie możemy zdradzić ;)

Prosimy o zapoznanie się z treścią Roty ślubowania przez uczniów klas pierwszych.

DO ŚLUBOWANIA!
My, uczniowie klas pierwszych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, zgromadzeni na uroczystym apelu, w obecności nauczycieli i wychowawców…
Ślubujemy!
Że dbać będziemy pieczołowicie o honor naszej szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki uczniowskie, rzetelnie zdobywać wiedzę i wzbogacać własną osobowość, zgodnie z postulatem Patrona: „Lub robić coś, kochaj kogoś i nie bądź gałganem”!
Ślubujemy!
Że uczynimy wszystko, aby przygotować się do wypełnienia w przyszłości obowiązków rodzinnych i obywatelskich, co służyć będzie wspólnej wartości – Ojczyźnie!
Ślubujemy!
Że zawsze z szacunkiem odnosić się będziemy do polskiego dziedzictwa kulturowego, a jako spadkobiercy cywilizacji śródziemnomorskiej poznawać będziemy dorobek innych krajów Europy i Świata!
Ślubujemy!
Że uczynimy wszystko, aby wcielać w życie idee solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, to one pozwolą nam zawsze wybierać trudniejsze dobro niż łatwiejsze zło i dzięki nim nie będziemy obojętni na krzywdę drugiego człowieka…
Ślubujemy!
…………………………………………………………………………………………………………
DO PASOWANIA!

 

Organizatorzy: Olgierd Morawski, Sylwia Misiek i wychowawcy klas drugich