Wydarzenia CKZIU w roku szkolnym 2021/2022: 

Data Wydarzenie
01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
06.09.2021 Narodowe czytanie – spektakl „Moralność Pani Dulskiej”
12.09.2021 Konkurs z okazji Światowego Dnia Turystyki
17.09.2021 Dzień budowlańca
23.09.2021 Akcja krwiodawstwa
27.09.2021 Dzień turysty
10.2021 Konkurs „Żywy obraz”
10.2021 Dzień rekreacji
10.2021 Konkurs recytatorski C.K.Norwida w dwusetną rocznicę urodzin
10.2021 Konkurs NBP na pracę pisemną
10.2021 Olimpiada z przedsiębiorczości
10/11.2021 Spotkanie z audytorem-klasy spedycyjne
10/11.2021 „Lekcje z ZUS”
5.11.2021 Szkolny etap Olimpiady z j.niemieckiego
10.11.2021 Ognisko patriotyczne
11.2021 Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową
12.2021 Dzień reklamy
15.12.2021 Akcja krwiodawstwa
21.12.2021 Konkurs świątecznej piosenki obcojęzycznej
1/2.2022 Międzyszkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8 przed naborem na nowy rok szkolny)
2.2022 Dzień włoski
2.2022 Konkurs Walentynkowy „Słynne pary literackie i filmowe
24.02.2022 Akcja charytatywna „Wyślij pączka do Afryki”
2.2022 Konkurs recytatorski i inscenizacyjny wybranego tekstu „Ballady i romanse” w dwusetną rocznicę ich wydania
3.2022 Kangur matematyczny
3.2022 Konkurs ze znajomości życia i twórczości patrona szkoły-T.Kotarbińskiego
3.2022 „Złote szkoły NBP”
16.2.2022 Akcja krwiodawstwa
3/4.2022 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej
3/4.2022 Dzień Przedsiębiorczości
5.2022 Szkolny konkurs z j.hiszpańskiego
6.2022 Piknik czytelniczy „Jak nie czytam, jak czytam”
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego