„Odpowiednie dać rzeczy – słowo!” Cyprian Kamil Norwid

19 listopada odbył się w Szkolny Konkurs Recytatorski poezji C. K. Norwida, zorganizowany przez p. bibliotekarkę i nauczycieli j. polskiego dla uczczenia 200-lecia urodzin tego ważnego dla polskiej kultury poety.
Jurorki: p. Bożena Polak, p. Małgorzata Płonka, p,. Katarzyna Kocemba, oceniły występ 6 recytatorów pod kątem pamięciowego opanowania tekstu, dykcji i artystycznej interpretacji zaprezentowanych utworów.
Pierwsze miejsce przyznano Wiktorii Baster z kl.3f za recytację wiersza „Moja piosnka I”, drugie miejsce zajął Dawid Stepaniuk Pacek z kl.2dn za prezentację utworu „Do obywatela Johna Brown”, a trzecie miejsce – Erika Marczyńska, uczennica kl.1fn, która wystąpiła, przedstawiając wiersz „Ojczyzna”.
Na uznanie zasługują także pozostali wykonawcy: Jakub Krupnik, Marcel Rokowski i Patrycja Micorek.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz bardzo dobrymi ocenami z j. polskiego, które pewnie dla wielu stanowią najcenniejszą wygraną.
Organizatorki i jurorki Konkursu wyrażają wielkie uznanie dla talentu jego uczestników oraz dziękują za chęć podjęcia tego wyzwania i wysiłek włożony w przygotowanie występu.
Krystyna Pyzio