Klasy trzecie spedytorskie  ( 3ts – 22.09 br. i 3sn – 19.10 br.)  tuż przed rozpoczęciem praktyk uczestniczyły w zajęciach z audytorem – Panią Sylwią Błasiak.

Młodzież mogła zgłębić wiedzę dotyczącą danych osobowych, tajemnicy zawodowej oraz informacji niejawnej. Wykłady pozwoliły na zdobycie pewnych praktycznych informacji przydatnych w życiu zawodowym. Uczniowie mogli posłuchać jak można uzyskać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnej, jak wygląda poświadczenie bezpieczeństwa, które daje rękojmię zachowania tajemnicy oraz na jaki okres takie zaświadczenie może być
wydawane. Zajęcia były bardzo interesujące oraz uświadomiły, jak ważne jest odpowiednie posługiwanie się  posiadanymi danymi.

spotkanie