Od lipca 2020 r. Młodzież z naszego Centrum uczestniczy w projekcie „Czas na Młodzież”.  Caritas Polska realizuje ten ogólnopolski projekt, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 15–29 praktycznie z całej Polski.

W ramach projektu Młodzież zostaje wyposażona w odpowiednie narzędzia, wiedzę, może liczyć na wsparcie swoich opiekunów, ekspertów ds. merytorycznych oraz psychologa. Bierze udział w warsztatach i szkoleniach służących podniesieniu kompetencji społecznych, kończy kurs kwalifikacyjny oraz, w czteroosobowych grupach, tworzy i realizuje projekty społeczne według własnego pomysłu. Na realizację projektu każda grupa otrzymuje 1600 zł. Uczestnicy odbywają także staż wolontaryjnyKażdy uczestnik projektu zostaje objętym wsparciem przez okres dziesięciu miesięcy.

Nasza cudowna 24 osobowa grupa Młodych ludzi w grupach 4 osobowych napisała 6 projektów społecznych, których realizację rozpoczęliśmy już przed Świętami Bożego Narodzenia. W ramach projektu „Mydło i pachnidło” przygotowaliśmy pachnące upominki dla podopiecznych Hospicjum Domowego i sympatyków szkoły. O realizacji kolejnych projektów będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej, a będzie o czym!

Ideą działań proponowanych w ramach „Czasu na Młodzież” jest to, by uczestnicy, dzięki udziałowi w projekcie, stali się pewnymi swoich mocnych stron ludźmi, którzy umieją dostrzegać problemy wokół siebie i odpowiadać na nie mądrym, dobrym i przemyślanym działaniem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Partnerem wiodącym jest gdańskie Stowarzyszenie Morena.

Uczestnicy projektu oraz coach Katarzyna Kocemba