Końcem lutego drużyna ekonomistów z klasy 3e w składzie: Anita Bajgrowicz, Emilia Kręcioch oraz Mateusz Sadłek zajęli III miejsce w etapie wojewódzkim olimpiady „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Uczniowie wykazali się olbrzymią wiedzą, rzetelnością, precyzją
i umiejętnością pracy zespołowej.

W tym miejscu chciałabym podziękować całej drużynie za pracę i zaangażowanie!

Tak trzymać:)!

Ogromne gratulacje!

Aneta Rup