„Wolność kocham i rozumiem…” –  słowa tej piosenki najczęściej rozbrzmiewały w trakcie konkursu przeprowadzonego w ramach X Ogniska Patriotycznego.

Dziękujemy Klasom i Wychowawcom za trud i wysiłek włożony w  przygotowanie się do konkursu. Mamy nadzieję, że w naszej pamięci i sercach, poza tekstami pieśni, pozostanie też refleksja o poświeceniu naszych przodków w walce o wolność i niepodległość.  Aby ta refleksja nie pozwoliła nam zapomnieć, iż „wolność nie jest nam dana raz na zawsze”.

W tym roku w ramach Ogniska Patriotycznego przeprowadzone zostały  dwa konkursy:

Konkurs Piosenki Patriotycznej, w którym przyznano następujące nagrody:

1 miejsce 3f 100zł + 2 dni bez pytania
2 miejsce 3a 50zł + 2 dni bez pytania
2 miejsce 2an 50zł + 2 dni bez pytania
3 miejsce 2etn 50zł + 1 dzień bez pytania
3 miejsce 2dn 50zł + 1 dzień bez pytania

 

Kolaż patriotyczny interpretujący wybrany cytat dotyczący Ojczyzny.    Przyznano nagrody:

1 miejsce 1fn 1 dzień bez pytania
2 miejsce 3d 3 godziny bez pytania
3 miejsce 2an 2 godziny bez pytania
3 miejsce 3f 2 godziny  bez pytania
3 miejsce 2sn 2 godziny  bez pytania

Organizatorzy nagrodzili także klasę 1btn, za kreatywne przygotowanie nagrania piosenki patriotycznej.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Ogniska Patriotycznego:

  • Radzie Rodziców za ufundowanie nagród pieniężnych,
  • członkom Jury,
  • Panu Markowi Węglarzowi, Paniom z obsługi szkoły,
  • Panu Wojciechowi Stankowi,
  • Zuzi Ligus, Kubie Brzeskiemu,
  • fotografom z kółka fotograficznego.

Dziękujemy!

Małgorzata Latała, Bożena Polak