Kwiecień 2022 dla klas czwartych to praktycznie ostatni miesiąc regularnej nauki i wypełniania obowiązków szkolnych. Powoli zbliża się czas podejmowania „dorosłych decyzji”, co niekiedy skutkuje wizytą w różnego rodzaju instytucjach szczebla lokalnego lub powiatowego.

Dla niektórych to ogromny stres. Żeby się go pozbyć lub przynajmniej trochę zniwelować klasa 4ab  wraz z opiekunami – Panem Olgierdem Morawskim i wychowawczynią  – w dniu 7 kwietnia 2022 odwiedziła Urząd Miejski  w Andrychowie.

Spotkanie zorganizowane zostało w celu poznania zasad funkcjonowania urzędu, sposobu obiegu dokumentów i ich rejestracji. Młodzież miała także możliwość wysłuchania dokładnych, wyczerpujących informacji przedstawionych przez pracowników UM w Andrychowie.

Gościli nas:

Pan Wojciech Polak – Zastępca Burmistrza Andrychowa,

Pani Grażyna Hankus – pracownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Pani Sabina Pyrowska – Koordynator Oddziału Zamiejscowego Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wadowicach,

Pan Szymon Wnęczak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Naszym przewodnikiem po korytarzach i reprezentacyjnych pomieszczeniach UM był Pan

Roman Babski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie.

Onieśmielenie towarzyszące wszystkim podczas pierwszych minut pobytu w Urzędzie minęło szybko, głównie za sprawą miłej atmosfery panującej w trakcie spotkania. Odczarowaliśmy to miejsce i na pewno podczas kolejnej, indywidualnej już wizyty –  w trakcie załatwiania przeróżnych, niekiedy trudnych i skomplikowanych spraw – z uśmiechem i pewnością siebie przekroczony zostanie próg Urzędu Miejskiego  w Andrychowie.

 

tekst/foto: mgr inż. A. Łokcik – Szczygieł