Od dnia 10.01.2022 w CKZiU w Andrychowie rozpoczynamy Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 2022.

Na Egzaminy należy przynieść: dowód tożsamości, pióro bądź długopis z czarnym wkładem, maseczkę, kalkulator prosty.

Należy pamiętać, że na Egzaminy należy przyjść co najmniej pół godziny przed ich planowanym rozpoczęciem, zgodnie z Harmonogramem wejść / wyjść umieszczonym na dysku współdzielonym.

W dniu 10.01.2022 odbędzie się Egzamin cz. praktyczna (model „d”) z kwalifikacji:

– od godziny 9.00:  AU. 31, BD.30. TG. 14,

– od godziny 13.00: TG.15.

W dniu 11.01.2022 odbędzie się Egzamin cz. pisemna, w trzech turach: 8.00, 10.00, 12.00. W Tym dniu do Egzaminu przystępują wszyscy zdający Egzamin w sesji zimowej 2022.

Szczegółowe informacje na temat w/w terminów Egzaminów jak również pozostałych, znajdują się na szkolnym dysku współdzielonym, dostępnym dla wszystkich nauczycieli i uczniów logujących się ze szkolnego konta.

Ponadto, informacje związane z w/w Egzaminem znajdują się w gablocie, w budynku warsztatów szklonych, obok sekretariatu.

Podczas Egzaminów, będąc w budynkach szkoły, należy stosować się do wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w sesji zima 2022 Egzaminów opracowanych przez CKE, MEiN, GIS, które to również są zamieszczone na w/w dysku (m.in. maseczka założona na nos i usta, dezynfekcja rąk).

Powodzenia na Egzaminach.