15 maja klasa 1an pod opieką pani Ewy Wykręt i pani Iwony Kapeli wzięła udział w zwiedzaniu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Synchrotron jest urządzeniem badawczym wykorzystywanym w wielu dziedzinach nauki. Przyspiesza elektrony, które wytwarzają światło, czyli promieniowanie elektromagnetyczne w bardzo szerokim spektrum od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. Taki zakres daje naukowcom nieograniczone możliwości. Do konkretnych eksperymentów mogą dobrać taką długość fali, która im najbardziej odpowiada. Promieniowanie synchrotronowe wykorzystywane jest do badań materii, a te badania mogą mieć zastosowanie w takich dziedzinach nauki jak: fizyka, chemia, biologia, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia.
(E.W.)