Terminy i składy komisji na egzaminy poprawkowe:

25.08.2021(środa)

Język polski – godz. 9.oo

I  komisja :   R. Tracz, R. Skorupa
II  komisja : J. Nowak, B. Polak

Język rosyjski – godz. 10.30

Komisja :    J. Nowak. M. Korbel-Fosse

Język angielski– godz. 11.30

Komisja : M. Korbel-Fosse, P. Chmiel

Historia – godz. 9.oo

Komisja : D. Kwiecińska, O. Morawski

Transport i spedycja– godz. 9.oo

Komisja : A. Skowron, M. Cieślak

26.08.2021 (czwartek)

Matematyka – godz. 9.oo

I komisja : E. Flak, J. Stuglik  (klasy 2a, 2tn, 4f)

II komisja : R. Małysiak, P. Gajczak  (klasy 2en, 3ab, 3d, 3de, 4d, 4ts)

Pracownia fotografii i multimediów– godz. 9.oo

Komisja : W. Stanek, A. Perończyk-Adamek

Informatyka– godz. 10.30

Komisja : W. Stanek, J. Lipski

Logistyka transportu i magazynowania– godz. 9.oo

Komisja : A. Skowron, A. Oleksy-Szczygieł

27.08.2021 (piątek)

Matematyka – godz. 9.oo

Komisja : M. Górkiewicz, M. Huczek  (klasy 1an, 1dn, 1etn, 2abn, 2dn, 4ab)