22 kwietnia  obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi– akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Hasło przewodnie w tym roku: „Przywróć naszą Ziemię”!

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Również nasi uczniowie w czwartek 22 kwietnia na lekcjach biologii, sprawdzali swoją wiedzę ekologiczną rozwiązując EKOtesty, najlepszą wiedzą może pochwalić się klasa 1etn, brawo!  Filmy: Ziemia S.O.S oraz Chrońmy Ziemię przypomniały nam, że Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek jest własnością Ziemi.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku. Co możesz zmienić już teraz?

Na to pytanie odpowiedziały uczennice, które  pokazały na swoich zdjęciach jak w prosty sposób można być EKO. Wszystkie prace: Walczk O.,Walczak J., Bizoń K. (kl.1etn),Koczur M.,Mazgaj E.,Rus O.(kl.2en),Bizoń A.(KL.1bfn) wysłane na konkurs Zero Waste zostały nagrodzone ocenami bardzo dobrymi z biologii oraz udziałem w wyprawie przyrodniczej, gdy tylko wrócimy do szkoły.

Gratuluję postawy ekologicznej i celebrujmy Dzień Ziemi cały rok. 😊

gal_dzien_ziemi