Akcja krwiodawstwa w Kotarbinie 21.09.2022:
Zostało zarejestrowanych 69 osób. Pobraliśmy krew od od 47 krewniaków i zebraliśmy 21 litrów krwi.
Dziękujemy!❤
‼ Uwaga‼ Kolejna akcja 7 grudnia.
Zapraszamy – dołącz do krewniaków Kotarbina!