Kadra

Kategoria: Szkoła Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2016

 

Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Imię i Nazwisko Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne  
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych j. angielski  
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe ekonomiczne, wychowanie do życia w rodzinie  
mgr Czajkowska-Kirchner Katarzyna j. angielski  
lic. Damek Marcin j. angielski  
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka  
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka klasa 4d
mgr Dubis Artur j. angielski klasa 3W
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne  
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych - matematyka  
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne  
mgr inż. Galas Marek zawodowe mechaniczne, wychowanie fizyczne  
mgr Górkiewicz Monika matematyka klasa 1dn
dk. Stawarczyk Paweł religia  
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski  
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki klasa 4t/s
ks. mgr Gwizdoń Rafael religia  
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne, matematyka klasa 2a
mgr Jura Dorota j. hiszpański  lasa 1sn
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 2e
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy, pedagog szkolny  
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 2tn
mgr Korbel-Fossé Magdalena j. angielski  
mgr Kowalczyk Beata chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie  
mgr Handzlik Natalia zawodowe turystyczne  
mgr Kwiecińska Dagmara historia klasa 1etn
mgr Latała Małgorzata zawodowe ekonomiczne i w organizacji reklamy  klasa 4f
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne, informatyka  
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości, j. niemiecki klasa 3a/b
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne  
mgr Mazgaj Anna zawodowe turystyczne  
ks. dr Medwid Wojciech religia  
mgr Małysiak Robert matematyka klasa 2en
mgr Matusiak Martyna j. włoski  
mgr Misiek Sylwia j. angielski  
mgr Młodzik-Gawryluk Anna zawodowe reklamowe, wiedza o kulturze klasa 2fn
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie klasa 3d/e
mgr Mularska - Bryndza Agata j. niemiecki klasa 3d
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski, klasa 2d
mgr Oleksy Anna zawodowe spedycyjne klasa 2sn
mgr Płonka Małgorzata j. polski  
mgr Polak Bożena j. polski, wiedza o kulturze  
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz  
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka  
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne  klasa 1an
mgr Perończyk-Adamek Agnieszka zawodowe w t. reklamy  
mgr Sipiora Magdalena zawodowe ekonomiczne i w techniku spedytorze  
mgr Skorupa Robert j. polski  
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i w techniku reklamy  klasa 3t/s
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Stanek Wojciech zawodowe informatyczne i w techniku reklamy, informatyka klasa 1bfn
mgr Stuglik Jadwiga zawodowe informatyczne, matematyka  
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne  
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości klasa 4bf
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne klasa 3e
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki  
mgr Tracz Robert j. polski klasa 2f
mgr Urbańczyk Irena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości  
mgr Wiktor Magdalena informatyka  
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki klasa 3a/b
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny  
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego, zawodowe turystyczne, w-f  
     

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza