Ogłoszenia projektu ACKZiU II

Kategoria: Newsy Opublikowano: czwartek, 26, listopad 2020

10.02.2021

Lista osób zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do udziału w kursach zewn.- jesień 2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Uprawnienia G1 /SEP

1.        Bryzek Jakub

 

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

1.      Mańkowski Maksymilian

2.      Migdałek Damian

3.      Pszczółka Radosław

4.      Tomiczek Jakub

 

Barman I stopnia

1.      Charaszkiewicz Wojciech

2.      Młodzik Natalia

3.      Piątek Anna

4.      Smolec Iwona

5.      Socha Dominika

6.      Sordyl Wiktor

 

 

Pizzerman

1.      Buda Izabela

2.      Bylica Wiktor

3.      Kapela Wiktoria

4.      Książek Mikołaj

5.      Majdak Jakub

6.      Petrikow Kamil

7.      Płonka Małgorzata

8.      Rus Oliwia

 

Obsługa programu SolidWorks

1.      Książek Mikołaj

 

Obsługa programu SAP

1.      Cibor Magdalena

 

Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci

1.      Badowska Izabela

2.      Błachut Anna

3.      Dudek Natalia

4.      Pieczarka Weronika

5.      Sapeta Julia

6.      Sordyl Eliza

7.      Sordyl Judyta

8.      Stawowa Kornelia

 

1.    Błachut Katarzyna

 

Spawanie TIG 141

1.      Dyrcz Bartłomiej

 

Lista osób zakwalifikowanych z naboru uzupełniającego do udziału w kursach zewnętrznych 2020 –wiosna 2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Uprawnienia G1 /SEP

 

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

1.    Kamiński Filip

 

Barman I stopnia

 

 

Pizzerman

1.      Kudłacik Dawid

2.      Ryczek Klaudia

3.      Socha Dominika

4.      Szatan Przemysław

5.      Żydek Ewa

 

Obsługa programu SolidWorks

1.      Badowska Izabela

2.      Fryś Nikodem

3.      Jarosz Bartosz

4.      Kurzydło Kamil

5.      Święch Daniel

6.      Tomiak Seweryn

7.      Wojewodzic Kacper

 

Obsługa programu SAP

1.      Kręcioch Emilia

2.      Nowak Katarzyna

3.      Wnęk Aleksandra

 

Spawanie TIG 141

 

Lista osób zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do udziału w kursach zewn. - wiosna 2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Kasjer walutowo – złotowy

1.      Ryczek Klaudia

 

Spawanie MAG-135

1.      Pabiś Bartłomiej

 


 

03.02.2021

Ogłoszenie naboru uczniów/uczennic  do  stypendium dla uczniów zdolnych

 

 1. Kurzyniec Mateusz
 2. Wrona Martyna
 3. Maślanka Klaudia
 4. Zmiertka Dawid
 5. Wcisło Martyna
 6. Bogunia Robert
 7. Mazgaj Emilia
 8. Brańka Katarzyna
 9. Kręcioch Emilia
 10. Kobielus Zuzanna
 11. Kiełczewska Alicja
 12. Nowak Natalia
 13. Bajgrowicz Anita
 14. Kapela Wiktoria
 15. Konior Patrycja
 16. Pikoń Jakub
 17. Majdak Jakub
 18. Chmura Justyna
 19. Chwierut Paulina
 20. Matejko Aleksandra
 21. Krzysztoń Natalia

 W/w uczniów prosimy o uzupełnienie dokumentu dotyczącego numeru konta i dostarczenie go do pedagoga szkolnego  Katarzyny Kocemba do 9 lutego 2021 r. do godz. 14:00

DOKUMENT Do POBRANIA

 01.02.2021

Sprostowanie

Na podstawie informacji otrzymanej od Koordynatora Projektu  pn. „ACKZiU II” urzędującego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach z dnia 1.02.2021 r. uczestnik/ uczestniczka kursów barman I- stopnia, kończącego się nabyciem kwalifikacji Stowarzyszenia Polskich Barmanów oraz uprawnienia G1/ SEP muszą mieć w dniu rozpoczęcia zadania ukończone 18 lat.  W związku z tym uczestnicy zakwalifikowani do udziału w kursach nie spełniający tego kryterium nie mogą w nim uczestniczyć.

Przepraszam za zamieszanie i zaistniałe zmiany.

Mentor projektu - Krzysztof Szczygieł

Poniżej zamieszczamy nową listę osób zakwalifikowanych do kursów:

barmana I- stopnia.

wiosna 2021

 1. Baran Filip
 2. Drzazga Emilia
 3. Górkiewicz Jakub
 4. Kołaczyk Dominik
 5. Kosek Wojciech
 6. Kudłacz Karolina
 7. Lasek Aleksandra
 8. Maślanka Klaudia
 9. Miętka Mateusz
 10. Moskwik Kamil
 11. Mydlarz Julia
 12. Nowak Kamil
 13. Paciorek Zbigniew
 14. Piwowarczyk Patrycja
 15. Skrzypiec Jakub
 16. Sordyl Mikołaj
 17. Szostok Zuzanna
 18. Talaga Katarzyna
 19. Tomiczek Sebastian
 20. Wójtowicz Weronika
 21. Wójtowicz Wiktoria

 jesień 2021

 1. Bojko Krystian
 2. Dwornik Aleksandra
 3. Kiełczewski Jakub
 4. Koloch Martyna
 5. Krzystoń Szymon
 6. Magiera Marta
 7. Pikoń Jakub
 8. Stuglik Aleksandra
 9. Walczak Wojciech
 10. Wcisło Martyna
 11. Żywioł Tomasz

uprawnienia G1/ SEP

wiosna 2021

brak naboru

jesień 2021

 1. Kozik Piotr
 2. Wołek Michał

 

Zmiana harmonogram kursu

Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową - 2021 r.

nazwa kursu i miejsce

grupa

terminy spotkań

Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową

1

20.01.2021  godz. 15:30-17:45 (3h

23.01.2021  godz. 8:00 – 12:00 (5h)

27.01.2021  godz.15:30-17:50 (3h)

30.01.2021  godz. 8:00 – 12:00 (5h)

03.02.2021  godz. 15:20-18:30 (4h)

10.02.2021  godz. 15:20-18:30 (4h)

20.02.2021  godz. 8:00 – 12:45 (6h)

 


 

01.02.2021

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na kursy zewnętrzne 2020 i 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2020 – nabór wiosenny:

 1. Barman I stopnia (30 godz.) 18 lat ukończone do 1 kwietnia
 2. Uprawnienia G1 /SEP (40 godz.)  18 lat ukończone do 1 kwietnia

Termin rozpoczęcia - po 1 kwietnia 2021 r. zakończenia – do 30  czerwca 2021 r

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021 – nabór jesienny:

 1. Barman I stopnia (30 godz.) 18 lat ukończone do 1 września
 2. Uprawnienia G1 /SEP (40 godz.)  18 lat ukończone do 1 września

Termin rozpoczęcia - po 1 września 2021 r. zakończenia – do  31 grudnia 2021 r.

 dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych,  prowadzących kształcenie ogólne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

 Ze względów organizacyjnych proszę zapisywać się tylko na jeden kurs (mogą odbywać się równocześnie).

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 2 lutego 2021 r. do 8 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a (w nazwie kursu dopisz termin rozpoczęcia – wrzesień),
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9
 • rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU w Andrychowie (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie (ul. Starowiejska 22a).

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Rekomendacje przygotowują wychowawcy lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

Kurs odbędzie się jeżeli grupa będzie liczyć co najmniej 10 osób.


01.02.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu  wykorzystania e- zasobów, e- materiałów

 1. Chmiel Przemysław
 2. Dubis Artur
 3. Handzlik Natalia
 4. Korbel- Fosse Magdalena
 5. Misiek Sylwia
 6. Młodzik- Gawryluk Anna
 7. Perończyk- Adamek Agnieszka
 8. Rokowski Bartosz
 9. Rup Aneta
 10. Sipiora Magdalena


01.02.2021

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na kursy zewnętrzne 2020 i 2021 – wiosna 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2020:

 1. Uprawnienia G1 /SEP (40 godz.)
 2. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym (67 godz.)   18 lat ukończone do 1 kwietnia
 3. Pizzerman (40 godz.)
 4. Obsługa programu Solid Works (40 godz.)
 5. Obsługa programu SAP (40 godz.)
 6. Spawanie TIG 141 (103+7 egz. godz.)  18 lat ukończone do 1 kwietnia

 

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

 1. Kasjer walutowo – złotowy (30 godz.)
 2. Spawanie MAG-135 (145 godz.) 18 lat ukończone do 1 kwietnia

 

dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych,  prowadzących kształcenie ogólne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

 Termin rozpoczęcia - po 1 kwietnia 2021 r. zakończenia – do 30  czerwca 2021 r.

 Ze względów organizacyjnych proszę zapisywać się tylko na jeden kurs

(będą odbywać się równocześnie).

 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 2 lutego 2021 r. do 8 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9 (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

 

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w kolejnych formach wsparcia.

Kurs odbędzie się jeżeli grupa będzie liczyć co najmniej 10 osób.

 

Ogłoszenie naboru uzupełniający na kursy zewnętrzne 2021 – jesień 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

 1. Uprawnienia G1 /SEP (40 godz.)
 2. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym (67 godz.)   18 lat ukończone do 1 września
 3. Pizzerman (40 godz.)
 4. Obsługa programu Solid Works (40 godz.)
 5. Obsługa programu SAP (40 godz.)
 6. Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci (40 godz.)
 7. Spawanie TIG 141 (103+7 egz. godz.)  18 lat ukończone do 1 września

 

dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych,  prowadzących kształcenie ogólne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

Termin rozpoczęcia - po 1 września 2021 r. zakończenia – do  31 grudnia 2021 r.

 Ze względów organizacyjnych proszę zapisywać się tylko na jeden kurs

(mogą odbywać się równocześnie).

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 2 lutego 2021 r. do 8 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a (w nazwie kursu dopisz termin rozpoczęcia – wrzesień),
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9
 • rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU w Andrychowie (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

 

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie (ul. Starowiejska 22a).

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Rekomendacje przygotowują wychowawcy lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

Kurs odbędzie się jeżeli grupa będzie liczyć co najmniej 10 osób.


 

01.02.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zewnętrznych- jesień 2021

 

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Prawo jazdy kat. B

1.        Adamus Arkadiusz

2.        Białoń Barbara

3.        Bizoń Jakub

4.        Bogdanik Magdalena

5.        Daniel Wiktor

6.        Fąferko Wiktor

7.        Fryś Nikodem

8.        Gieruszczak Jakub

9.        Guzdek Karolina

10.     Janeczko Beniamin

11.     Kacprzak Kacper

12.     Krakowiak Dagmara

13.     Kruczek- Jimenez Dayana

14.     Kudłacik Krystian

15.     Kudłacik Sebastian

16.     Kurek Marcin

17.     Lachendro Patrycja

18.     Lachendrowicz Natalia

19.     Magiera Joanna

20.     Matusik Klaudiusz

21.     Mirowicz Martyna

22.     Mizera Mateusz

23.     Młocek Miłosz

24.     Nałódka Jakub

25.     Nowak Dominika

26.     Nowak Katarzyna

27.     Przybek Wiktoria

28.     Ryczek Klaudia

29.     Sikora Emilia

30.     Smolec Iwona

31.     Socała Joanna

32.     Socha Dominika

33.     Sordyl Emilia

34.     Sordyl Julia

35.     Ślipiński Kacper

36.     Świątek Aleksandra

37.     Trytko Martyna

38.     Walusiak Wiktoria

39.     Zegiel Justyna

40.     Żydek Ewa

 

1.      Pierzchała Jakub

2.      Bogdanik Marta

3.      Mydlarz Marek

 

Uprawnienia G1 /SEP

1.        Gromotka Michał

2.        Matusiak Michał

3.        Szatan Przemysław

4.        Żaba Kacper

5.        Żurek Przemysław

 

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

1.        Bizoń Justyna

2.        Brańka Grzegorz

3.        Dwornik Paweł

4.        Fleszar Jakub

5.        Gawęda Dominik

6.        Homel Szymon

7.        Kowalczyk Martyna

8.        Krupnik Tomasz

9.        Kubas Marcin

10.    Mikołajek Patryk

11.    Mirocha Patryk

12.    Młodzik Sebastian

13.    Mrzygłód  Gabriel

14.    Nowak Jakub

15.    Nowak Kamil

16.    Pytel Patryk

17.    Spyrka Sebastian

18.    Świder Bartosz

19.    Walaszek Paulina

20.    Walczak Radosław

21.    Wastag Rafał

22.    Wojewodzic Wiktor

23.     Wróbel Adrian

24.    Zieliński Radosław

 

Barman I stopnia

1.        Badan Nikola

2.        Bizoń Emilia

3.        Bogacz Agnieszka

4.        Bojko Krystian

5.        Dudek Natalia

6.        Duszyk Aurelia

7.        Dwornik Aleksandra

8.        Jarosz Julia

9.        Kapela Wiktoria

10.     Kiełczewski Jakub

11.     Kobielus Arkadiusz

12.     Koloch Martyna

13.     Kołcz Karolina

14.     Krzystoń Szymon

15.     Książek Mikołaj

16.     Magiera Marta

17.     Mączka Wiktoria

18.     Mizera Artur

19.     Ochmanek Mateusz

20.     Piddubna Yana

21.     Pikoń Jakub

22.     Płonka Małgorzata

23.     Płonka Maria

24.     Rajda Wiktor

25.     Rus Oliwia

26.     Stuglik Aleksandra

27.     Trębla Hubert

28.     Walczak Wojciech

29.     Wcisło Martyna

30.     Żywioł Tomasz

 

1.      Stramecki Kacper

2.      Stramecki Filip

3.      Hojny Arkadiusz

 

Fotografia reklamowo/ produktowa

1.      Bizoń Dariusz

2.      Błachut Anna

3.      Błachut Katarzyna

4.      Cinal Dominika

5.      Frydel Emilia

6.      Hojny Arkadiusz

7.      Majkut Zuzanna

8.      Mikuła Amelia

9.      Mokwa Anna

10.   Pytel Miłosz

11.   Rak Magdalena

12.   Ryczek Klaudia

13.   Socha Krystian

14.   Szewczyk Jakub

15.   Trytko Martyna

 

Kelner

1.      Białek Arkadiusz

2.      Bizoń Agnieszka

3.      Bizoń Weronika

4.      Bogacz Agnieszka

5.      Bury Julia

6.      Chmura Aleksandra

7.      Kawaler Jan

8.      Kowalczyk Jakub

9.      Mikołajek Jakub

10.  Ogórek Martyna

11.   Rajda Zuzanna

12.  Tomiak Natalia

 

Barista

1.        Biegun Gabriela

2.        Chmiel Karolina

3.        Drożdż Emilia

4.        Jończy Karolina

5.        Kierczak Natalia

6.        Małysa Julia

7.        Michalak Alicja

8.        Młodzik Natalia

9.        Naim Sara

10.    Pomietło Zuzanna

11.    Rajda Natalia

12.    Smolec Dominika

13.    Stuglik Michał

14.    Wojewodzic Julia

 

Pizzerman

1.      Grzybek Olaf

2.      Mokwa Anna

 

Obsługa programu SolidWorks

1.      Bednarz Krzysztof

2.      Cichórz Dawid

3.      Ćwiertka Kamil

4.      Kowalska Aleksandra

5.      Mikołajek Mateusz

6.      Nalborczyk Wiktoria

7.      Pietras Piotr

8.      Stwora Wiktor

 

Obsługa programu SAP

1.      Gabryluk Zuzanna

2.      Makowiecka Emilia

3.      Młynarczyk Magdalena

4.      Twaróg Klaudia

 

Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci

1.      Kierpiec Angelika

2.      Mazgaj Emilia

3.      Praciak Alicja

4.      Ryczek Klaudia

5.      Sternal Aleksandra

6.      Studnicka Karolina

7.      Wygoda Nikola

 

Spawanie TIG 141

1.      Pabiś Bartłomiej

2.      Pułka Adam

3.      Stopa Nikodem

4.      Tomala Konrad

5.      Wróbel Dawid

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zewnętrznych 2020 –sesja wiosenna2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Prawo jazdy kat. B

1.        Bajgrowicz Anita

2.        Bartnicki Grzegorz

3.        Bizoń Justyna

4.        Bizoń Mateusz

5.        Bogunia Robert

6.        Cibor Weronika

7.        Dwornik Aleksandra

8.        Dyrcz Bartłomiej

9.        Gawęda Kacper

10.     Górkiewicz Jakub

11.     Hutniczak Mateusz

12.     Jarosz Adrian

13.     Kawaler Jan

14.     Koloch Martyna

15.     Komendera Daniel

16.     Kryska Natalia

17.     Kuźma Jan

18.     Łysoń Joanna

19.     Łysoń Piotr

20.     Małysz Maciej

21.     Migdałek Damian

22.     Migdałek Maria

23.     Mikołajek Szymon

24.     Młocek Kacper

25.     Mokwa Anna

26.     Naim Sara

27.     Nowak Jakub

28.     Orkisz Dominik

29.     Pacocha Maksymilian

30.     Penkala Filip

31.     Pruchnicka Maria

32.     Pszczółka Radosław

33.     Putek Patrycja

34.     Rajda Jakub

35.     Samborski Jan

36.     Stuglik Izabela

37.     Walczak Wojciech

38.     Wastag Rafał

39.     Wider Martyna

40.     Wróbel Agnieszka

 

1.    Mrzygłód Emilia

2.    Fraś Michał

3.    Sordyl Wiktoria

4.    Kubień Iwona

5.    Janicka Natalia

6.    Hyłko Oliwier

7.    Fleszar Jakub

8.    Słonina Wiktoria

9.    Boukhari Imena

10. Wojewodzic Karolina

11. Bizoń Dominika

12. Kierpiec Angelika

13. Stanek Iwona

14. Naglik Anna

15. Kieczka Anna

16. Socała Paweł

17. Stróżyński Mikołaj

18. Kudłacik Nikodem

19. Gołda Amelia

20. Kobiela Emilia

21. Rupik Bartłomiej

22. Jodłowski Dawid

23. Kierpiec Maciej

24. Płonka Maria

25. Sordyl Paulina

26. Ryczek Klaudia

27. Wnęczak Wojciech

28. Grzybek Olaf

29. Balonek Dominika

30. Nowak Kamila

31. Buchała Wioletta

32. Koim Wiktoria

33. Tomiczek Daria

34. Matusik Klaudiusz

35. Fajfer Daria

 

 

Uprawnienia G1 /SEP

1.    Kozik Piotr

2.    Odrobina Konrad

3.    Rokowski Marcel

4.    Wołek Michał

 

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

1.        Adamus Kacper

2.        Biczak Paulina

3.        Bizoń Dariusz

4.        Bogacz Julia

5.        Bryzek Jakub

6.        Maciejczyk Dawid

7.        Mieszczak Marta

8.        Mleczak Wiktor

9.        Nowak Damian

10.     Polak Damian

11.     Rokowski Jakub

12.     Rusinek Wiktor

13.     Socha Krystian

14.     Stopa Nikodem

15.     Szymański Patryk

16.     Ślipińska Maja

17.     Wolas Sebastian

 

Barman I stopnia

1.      Drzazga Emilia

2.      Górkiewicz Jakub

3.      Jordanek Martyna

4.      Jura Zuzanna

5.      Kołaczyk Dominik

6.      Kosek Wojciech

7.      Kudłacz Karolina

8.      Lasek Aleksandra

9.      Maślanka Klaudia

10.   Miętka Mateusz

11.   Młodzik Natalia

12.   Moskwik Kamil

13.   Mydlarz Julia

14.   Nowak Kamil

15.   Pachler Lucas

16.   Paciorek Zbigniew

17.   Paletko Amelia

18.   Piątek Anna

19.   Piwowarczyk Patrycja

20.   Skrzypiec Jakub

21.   Sordyl Mikołaj

22.   Szatan Przemysław

23.   Szostok Zuzanna

24.   Talaga Katarzyna

25.   Talar Julia

26.   Tomiczek Sebastian

27.   Wójtowicz Weronika

28.   Wójtowicz Wiktoria

29.   Wrona Natalia

30.   Żydek Igor

 

1.      Bizoń Jakub

2.      Charaszkiewicz Wojciech

3.      Kaczmarczyk Wiktoria

4.      Marczyńska Weronika

5.      Socała Joanna

6.      Jędras Ewa

7.      Sordyl Wiktoria

8.      Chmiel Karolina

9.      Leśniak Natalia

10.   Baran Filip

11.   Socha Dominika

12.   Płonka Maria

13.   Rożek Weronika

14.   Bogacz Agnieszka

 

Kelner

1.      Brańka Katarzyna

2.      Buda Izabela

3.      Bury Emilia

4.      Cibor Karolina

5.      Cibor Paulina

6.      Dudek Natalia

7.      Fujawa Izabela

8.      Książek Mikołaj

9.      Kudzia Marlena

10.   Mazgaj Emilia

11.   Niewiara Olaf

12.   Paletko Patrycja

13.   Smolec Rafał

14.   Socha Kinga

15.   Soj Krystian

16.   Sordyl Judyta

17.   Tomiczek Gabriela

18.   Zaborowska Natalia

 

1.      Smolec Iwona

2.      Lachendrowicz Natalia

3.      Charaszkiewicz Wojciech

4.      Kubanek Oliwia

5.      Rajda Nikola

6.      Walczak Joanna

7.      Biegun Gabriela

8.      Adamus Kinga

9.      Kowalska Aleksandra

10.   Młynarczyk Magdalena

11.   Grzesiewicz Martyna

12.   Pasternak Marcel

13.   Hałatek Oliwier

14.   Mrzygłód Natalia

 

Barista

1.      Bryja Zuzanna

2.      Duszyk Aurelia

3.      Kierpiec Wiktoria

4.      Kołodziejczyk Natalia

5.      Kuźma Jan

6.      Majdak Jakub

7.      Mazgaj Emilia

8.      Motowidło Julia

9.      Nalborczyk Wiktoria

10.   Nowak Jakub

11.   Petrikow Kamil

12.   Piddubna Yana

13.   Pietras Julia

14.   Polak Paulina

15.   Przybyła Patryk

16.   Seneszyn Jakub

 

1.      Migdałek Maria

2.      Wójtowicz Wiktoria

3.      Sordyl Wojciech

4.      Chwałek Joanna

5.      Masłoń Kamil

6.      Strączek Gabriela

7.      Piątek Anna

8.      Adamczyk Kinga

9.      Potoczny Miłosz

10.   Targosz Wiktoria

11.   Sordyl Julia

12.   Pasierbek Weronika

13.   Wojewodzic Julia

14.   Bury Julia

15.   Żydek Ewa

16.   Szewczyk Mateusz

17.   Gabryluk Zuzanna

18.   Trytko Martyna

19.   Magiera Karolina

20.   Zając Dominika

21.   Kierczak Klaudia

22.   Kopeć Natalia

23.   Konieczny Nikola

24.   Paciorek Aleksandra

25.   Farfer Barbara

26.   Szkot Zuzanna

27.   Bizoń Weronika

Pizzerman

1.      Czarnecka Honorata

2.      Ogiegło Ewelina

3.      Smolec Iwona

4.      Suchanek Kinga

5.      Tomiczek Bartosz

6.      Wrona Martyna

 

Obsługa programu SolidWorks

 

Obsługa programu SAP

1.      Kaleciak Martyna

2.      Kapela Wiktoria

3.      Kopaczewski Szymon

4.      Mystek Maria

5.      Pierzchała Jakub

6.      Prus Adrian

7.      Przybek Oliwia

8.      Rus Oliwia

9.      Tomiak Natalia

 

Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci

1.      Balczarczyk Julia

2.      Biczak Izabela

3.      Bizoń Agnieszka

4.      Bizoń Oliwia

5.      Góralczyk Klaudia

6.      Kolebuk Amelia

7.      Kuźma Martyna

8.      Nikliborc Dominika

9.      Ogiegło Katarzyna

10.   Piątek Anna

11.   Przybek Wiktoria

12.   Szymańska Karolina

13.   Tworzyk Ewelina

14.   Walczak Zofia

15.   Wróbel Natalia

1.      Orkisz Martyna

2.      Twaróg Klaudia

3.      Pieczarka Weronika

4.      Sapeta Julia

5.      Skrzypiec Maria

6.      Sordyl Emilia

7.      Woźniak Natalia

8.      Noga Julita

9.      Pająk Wiktoria

10.   Rempała Natalia

11.   Kapela Zuzanna

12.   Błachut Anna

13.   Piotrowska Martyna

14.   Ryłko Izabela

15.   Młocek Karolina

16.   Adamus Julia

17.   Tomiczek Karolina

18.   Wieczorek Daria

19.   Ściga Zuzanna

20.   Fraś Kinga

21.   Cholewa Magdalena

22.   Makowiecka Emilia

23.   Wierońska Martyna

24.   Mrzygłód Natalia

25.   Bielecka Sara

26.   Ryczek Klaudia

27.   Palichleb Wiktoria

28.   Piesko Emilia

 

Spawanie TIG 141

1.      Rajda Jakub

2.      Sieńko Rafał

3.      Socała Marek

4.      Turek Szymon

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zewnętrznych - wiosna 2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Operator koparko-ładowarki

1.      Gąsienica- Staszeczek Jakub

2.      Kołaczyk Dominik

3.      Kowalski Przemysław

4.      Krupnik Jakub

5.      Mazgaj Nikodem

6.      Młocek Jacek

7.      Nowak Michał

8.      Pawlica Jonasz

9.      Pękala Mateusz

10.   Rajda Fabian

11.   Rokowski Konrad

12.   Rusinek Jakub

13.   Smolec Rafał

14.   Wiktorczyk Dawid

15.   Żurek Marcin

 

1.      Maciuszek Piotr

2.      Bogunia Karol

3.      Pabiś Bartłomiej

4.      Pytel Miłosz

5.      Ćwiertka Kamil

6.      Wołek Michałk

7.      Wróbel Dawid

8.      Tomiczek Jakub

9.      Mańkowski Maksymilian

10.   Zdrada Natalia

11.   Kobielus Konrad

12.   Kozłowski Jakub

13.   Leśniak Dominik

14.   Żydek Mateusz

15.   Smolec Norbert

 

Kasjer walutowo – złotowy

1.        Jasińska Martyna

2.        Komendera Weronika

3.        Konior Patrycja

4.        Legień Martyna

5.        Młodzik Angelika

6.        Olajossy Patrycja

7.        Polak Magdalena

8.        Sordyl Wiktoria

9.        Ślipińska Maja

10.    Walczak Justyna

11.    Walczak Oliwia

12.    Wawrzyniak Julia

 

Montaż filmowy

1.      Krupnik Kamila

2.      Magiera Sebastian

3.      Majkut Zuzanna

4.      Pomietło Wiktor

5.      Rusek Martyna

6.      Socała Paweł

7.      Szewczyk Jakub

8.      Tomala Konrad

9.      Wołek Dorota

10.  Wysogląd Karol

 

1.      Baran Kacper

2.      Błachut Katarzyna

 

Spawanie MAG-135

1.      Hodur Paweł

2.      Lachendrowicz Emil

3.      Pałosz Michał

4.      Pikoń Dominik

5.      Pszczółka Szymon

6.      Skowron Krzysztof

 


 

23.01.2021

Zmiana harmonogramów doradztwa i zajęć przygotowawczych do matury

nazwa zajęć i miejsce

grupa

terminy spotkań

Doradztwo zawodowe  zajęcia grupowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

CKZiU Andrychów

ul. Starowiejska 22a

sala 48

 

1

25.01.2021  godz. 15.00 – 18.15

01.02.2021   godz. 15.00 – 18.15

08.02.2021  godz. 15.00 – 18.15

15.02.2021   godz. 15.00 – 17.30

 

Doradztwo zawodowe  zajęcia grupowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

CKZiU Andrychów

ul. Starowiejska 22a

sala 50

2

25.01.2021  godz. 15.00 – 18.15

01.02.2022   godz. 15.00 – 18.15

08.02.2021  godz. 15.00 – 18.15

15.02.2022   godz. 15.00 – 17.30

 

Zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 7

2

20.01.2021 godz. 15.00 – 18.15 26.01.2021 godz. 15.00 – 18.15 02.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 09.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 16.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 23.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 02.03.2021 godz. 15.00 – 18.15 09.03.2021 godz. 15.00 – 16.35


 

21.01.2021

Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

 1. Prawo jazdy kat. B (60godz.) 18 lat ukończone do 30 listopada
 2. Uprawnienia G1 /SEP (40 godz.)
 3. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym (67 godz.)   18 lat ukończone do 30 listopada
 4. Barman I stopnia (30 godz.)
 5. Fotografia reklamowo/ produktowa (30 godz.)
 6. Kelner (30 godz.)
 7. Barista (15 godz.)
 8. Pizzerman (40 godz.)
 9. Obsługa programu Solid Works (40 godz.)
 10. Obsługa programu SAP (40 godz.)
 11. Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci (40 godz.)
 12. Spawanie TIG 141 (103+7 egz. godz.)  18 lat ukończone do 30 listopada

 

dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych,  prowadzących kształcenie ogólne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

 Termin rozpoczęcia - po 1 września 2021 r. zakończenia – do  31 grudnia 2021 r.

Ze względów organizacyjnych proszę zapisywać się tylko na jeden kurs

(mogą odbywać się równocześnie).

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 22 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9
 • rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU w Andrychowie (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

 

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie (ul. Starowiejska 22a).

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Rekomendacje przygotowują wychowawcy lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

18 lat należy mieć ukończone 1 września 2021 r. (do dnia rozpoczęcia kursu),

oprócz prawa jazdy w którym 18 lat należy ukończyć do 30 listopada 2021.

14.01.2021

Ogłoszenie naboru na szkolenie nauczycieli

Ogłaszam nabór nauczycieli zawodowych na szkolenie;

Termin zakończenia szkolenia – 30 czerwca 2021 r.

 1. „Wykorzystanie e- podręczników, e-zasobów” -   dla 10 nauczycieli.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 6 i 13) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 19 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3e,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9a  (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.


 14.01.2021

Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne 2020 i 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2020:

 1. Prawo jazdy kat. B (60godz.) 18 lat ukończone do 31 czerwca
 2. Uprawnienia G1 /SEP (40 godz.)
 3. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym (67 godz.)   18 lat ukończone do 31 marca
 4. Barman I stopnia (30 godz.)
 5. Kelner (30 godz.)
 6. Barista (15 godz.)
 7. Pizzerman (40 godz.)
 8. Obsługa programu Solid Works (40 godz.)
 9. Obsługa programu SAP (40 godz.)
 10. Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci (40 godz.)
 11. Spawanie TIG 141 (103+7 egz. godz.)  18 lat ukończone do 31 marca

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

 1. Operator koparko-ładowarki (134 godz.) 18 lat ukończone do 31 marca
 2. Kasjer walutowo – złotowy (30 godz.)
 3. Montaż filmowy (30 godz.)
 4. Spawanie MAG-135 (145 godz.) 18 lat ukończone do 31 marca

 

dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych,  prowadzących kształcenie ogólne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

Termin rozpoczęcia - po 1 kwietnia 2021 r. zakończenia – do 30  czerwca 2021 r.

 Ze względów organizacyjnych proszę zapisywać się tylko na jeden kurs

(mogą odbywać się równocześnie).

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 19 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9
 • rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU w Andrychowie (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie (ul. Starowiejska 22a).

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Rekomendacje przygotowują wychowawcy lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

18 lat należy mieć ukończone do 31 marca 2021 r. (do dnia rozpoczęcia kursu),

oprócz prawa jazdy w którym 18 lat należy ukończyć do 31 czerwca 2021.


 

14.01.2021

Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium dla uczniów zdolnych 2020

Dyrektor CKZiU w Andrychowie ogłasza nabór wniosków uczniów/uczennic szkół zawodowych CKZiU w Andrychowie o stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2020/ 2021.

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych” (uchwała nr XXI/215/20 Rady Powiatu w Wadowicach), który jest częścią projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” i jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór wniosków potrwa od 19 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz wniosku  o stypendium,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9 (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

 

Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Kilka informacji o stypendiach:

 1. Przyznane zostaną stypendia dla 21 uczniów zdolnych w wysokości 300 zł miesięcznie i wypłacane  będą  przez 10 miesięcy.
 2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki stypendysty.
 3. Stypendia są zwolnione z podatku (nie przekraczają miesięcznie kwoty 380 zł i są przyznane na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego).
 4. Opiekun stypendysty/stypendystki (wychowawca) będzie:
  1. służyła pomocą w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju,
  2. pomagała w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,
  3. aktywnie współpracowała z uczniem/uczennicą w osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
  4. monitorowała jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.
 5. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2020/2021) sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania środków i ewentualnym otrzymaniu innych stypendiów.

 

14.01.2021

Harmonogram doradztwa zawodowego 2020

nazwa zajęć i miejsce

grupa

terminy spotkań

Doradztwo zawodowe  zajęcia grupowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

CKZiU Andrychów

ul. Starowiejska 22a

sala 48

 

1

25.01.2021  godz. 15.00 – 18.15

01.02.2021   godz. 15.00 – 18.15

08.02.2021  godz. 15.00 – 18.15

15.02.2021   godz. 15.00 – 18.15

22.02.2021  godz. 15.00 – 18.15

 

Doradztwo zawodowe  zajęcia grupowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

CKZiU Andrychów

ul. Starowiejska 22a

sala 50

2

25.01.2021  godz. 15.00 – 18.15

01.02.2022   godz. 15.00 – 18.15

08.02.2021  godz. 15.00 – 18.15

15.02.2022   godz. 15.00 – 18.15

22.02.2021  godz. 15.00 – 18.15

 

 

Harmonogram kursów wewnętrznych 2020

nazwa kursu i miejsce

grupa

terminy spotkań

Język angielski zawodowy w branży AU z wykorzystaniem e- zasobów

1

21.01.2021  godz. 17.30 – 19.00

23.01.2021  godz. 12.00 – 16.10

28.01.2021  godz. 17.30 – 19.00

30.01.2021  godz. 12.00 – 16.10

04.02.2021  godz. 17.30 – 19.45

06.02.2021  godz. 12.00 – 16.10

11.02.2021  godz. 17.30 – 19.45

13.02.2021  godz. 12.00 – 16.10

 

Harmonogram zajęć do matury 2021

nazwa zajęć i miejsce

grupa

terminy spotkań

Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala W3/ W9

1

22.01.2021  godz. 14.00 – 17.10

29.01.2021  godz. 14.00 – 17.10

05.02.2021  godz. 14.00 – 17.10

12.02.2021  godz. 14.00 – 17.10

19.02.2021  godz. 14.00 – 17.10

26.02.2021  godz. 14.00 – 17.10

05.03.2021  godz. 14.00 – 17.10

12.03.2021  godz. 14.00 – 15.30

 

Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a       

Poniedziałki - sala 12

Czwartki - sala 11

 

2

21.01.2021  godz. 14.20- 15.50

25.01.2021  godz. 14.20- 15.50

28.01.2021  godz. 14.20- 15.50

01.02.2021  godz. 14.20- 15.50

04.02.2021  godz. 14.20- 15.50

08.02.2021  godz. 14.20- 15.50

11.02.2021  godz. 14.20- 15.50

15.02.2021  godz. 14.20- 15.50

18.02.2021  godz. 14.20- 15.50

22.02.2021  godz. 14.20- 15.50

25.02.2021  godz. 14.20- 15.50 01.03.2021  godz. 14.20- 15.50

04.03.2021  godz. 14.20- 15.50

08.03.2021  godz. 14.20- 15.50

11.03.2021  godz. 14.20- 15.50

 

Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 11

3

22.01.2021 godz. 15:00- 18:10

29.01.2021 godz. 15:00- 18:10

05.02.2021 godz. 15:00- 18:10

12.02.2021 godz. 15:00- 18:10

19.02.2021 godz. 15:00- 18:10

26.02.2021 godz. 15:00- 19:00

05.03.2021 godz. 15:00- 19:00

 

Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 11

4

18.01.2021  godz. 13.25 – 15.50

25.01.2021  godz. 13.25 – 15.50

01.02.2021  godz. 13.25 – 15.50

08.02.2021  godz. 13.25 – 15.50

15.02.2021  godz. 13.25 – 15.50

22.02.2021  godz. 13.25 – 15.50

01.03.2021  godz. 13.25 – 15.50

08.03.2021  godz. 13.25 – 15.50

15.03.2021  godz. 13.25 – 15.50

22.03.2021  godz. 13.25 – 15.50

 

Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 50

5

20.01.2021  godz. 16:10 – 19:20

27.01.2021  godz. 16:10 – 19:20

03.02.2021  godz. 16:10 – 19:20

10.02.2021  godz. 16:10 – 19:20

17.02.2021  godz. 16:10 – 19:20

24.02.2021  godz. 16:10 – 19:20

03.03.2021  godz. 16:10 – 19:20

03.03.2021  godz. 17:00 – 18:30

Zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 6

1

20.01.2021 godz. 16.30 – 18.50 27.01.2021 godz. 16.30 – 18.50 03.02.2021 godz. 16.30 – 18.50 10.02.2021 godz. 16.30 – 18.50 17.02.2021 godz. 16.30 – 18.50 24.02.2021 godz. 16.30 – 18.50 03.03.2021 godz. 16.30 – 19.40 10.03.2021 godz. 16.30 – 19.40

17.03.2021 godz. 16.30 – 19.40

 

Zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 7

2

20.01.2021 godz. 15.00 – 18.15 27.01.2021 godz. 15.00 – 18.15 03.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 10.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 17.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 24.02.2021 godz. 15.00 – 18.15 03.03.2021 godz. 15.00 – 18.15 05.03.2021 godz. 15.00 – 16.35

                                                           

Harmonogram kursu wewnętrznych 2021

nazwa kursu i miejsce

terminy spotkań

Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 61

23.01.2021  godz. 8.00 – 11.55

30.01.2021  godz. 8.00 – 11.55

06.02.2021  godz. 8.00 – 11.55

13.02.2021  godz. 8.00 – 11.55

20.02.2021  godz. 8.00 – 11.55

27.02.2021  godz. 8.00 – 11.55

 

Animator czasu wolnego

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 56

                                          mała sala gimnastyczna

30.01.2021  godz. 12.00 – 16.00 s.56

06.03.2021  godz. 12.00 – 16.00 s.56

06.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

13.02.2021  godz. 12.00 – 16.00 20.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

27.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 56

30.01.2021  godz. 8.00 – 12.00

06.02.2021  godz. 8.00 - 12.00

13.02.2021  godz. 8.00 - 12.00

20.02.2021  godz. 8.00 - 12.00

27.02.2021  godz. 8.00 - 12.00

06.03.2021  godz. 8.00 - 12.00

 

ABC własnego biznesu - Biznesplan firmy

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 10

23.01.2021  godz. 08.00- 12.00

30.01.2021  godz. 08.00- 12.00

06.02.2021  godz. 08.00- 12.00

13.02.2021  godz. 08.00- 12.00

20.02.2021  godz. 08.00- 12.00

27.02.2021  godz. 08.00- 12.00

 

Prowadzenie księgowości w małej firmie

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 61

23.01.2021  godz.12.00-16.00

30.01.2021  godz.12.00-16.00

06.02.2021  godz.12.00-16.00

20.02.2021  godz.12.00-16.00

06.03.2021  godz.12.00-16.00

13.03.2021  godz.12.00-16.00

 

Profesjonalna obsługa sekretariatu - Sekretarka/Asystentka szefa

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 51 i W2

30.01.2021  godz. 8.00 – 12.00 s. 51

06.02.2021  godz. 8.00 – 12.00 s.W2

13.02.2021  godz  8.00 - 12.00 s. W2

  20.02.2021  godz 8.00 - 12.00 s. W2

27.02.2021  godz. 8.00 - 12.00 s.51

06.03.2021  godz. 8.00 - 12.00 s.W2

 

Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala W3

23.01.2021  godz. 8.00 – 12.50

30.01.2021  godz. 8.00 – 12.50

20.02.2021  godz. 8.00 – 12.50

27.02.2021  godz. 8.00 – 12.50

06.03.2021  godz. 8.00 – 12.50

 

Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala W1

 

20.01.2021  godz. 15:30-17:50

23.01.2021  godz. 8:00 –12:00

27.01.2021  godz.15:30-17:50

30.01.2021  godz. 8:00 –12.00

03.02.2021  godz. 15:30-17:50

20.02.2021  godz. 8:00 –12:45

27.02.2021  godz. 8:00 –12.00

 

Jak zarządzać sobą w czasie - droga do kariery

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 55 i 11

23.01.2021  godz. 8.00 – 12.00  (s.55)

30.01.2021  godz. 8.00 – 12.00  (s.11)

06.02.2021  godz. 8.00 – 12.00  (s.11)

20.02.2021  godz. 8.00 – 12.00 (s.11)

27.02.2021  godz. 8.00 – 12.00 (s.55)

06.03.2021  godz. 8.00 – 12.00 (s.55)

 

Tworzenie stron internetowych

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 55

20.01.2021  godz. 17.50 – 21.00

22.01.2021  godz. 17.50 – 21.00

27.01.2021  godz. 17.50 – 21.00

29.01.2021  godz. 17.50 – 21.00

03.02.2021  godz. 17.50 – 21.00

05.02.2021  godz. 17.50 – 21.00

10.02.2021  godz. 17.50 – 21.00

12.02.2021  godz. 17.50 – 19.20

 

Administrowanie bazami danych

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 10

18.01.2021  godz. 17.50 – 19.20

22.01.2021  godz. 17.50 – 21.00

25.01.2021  godz. 17.50 – 21.00                  

29.01.2021  godz. 17.50 – 21.00                  

01.02.2021  godz. 17.50 – 21.00                  

05.02.2021  godz. 17.50 – 21.00                  

08.02.2021  godz. 17.50 – 21.00                  

12.02.2021  godz. 17.50 – 21.00                  

                         

Administrowanie systemem Linux

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 54

23.01.2021  godz. 8.00 – 12.45

30.01.2021  godz. 8.00 – 12.45

06.02.2021  godz. 8.00 – 12.45

13.02.2021  godz. 8.00 – 12.45

20.02.2021  godz. 8.00 – 12.45

 

Obsługa Photoshopa

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala W2/55

23.01.2021 godz. 8.00 – 12.00 (W2) 30.01.2021 godz. 8.00 – 12.00 (W2) 06.02.2021 godz. 8.00 – 12.00 (55) 13.02.2021 godz. 8.00 – 12.00 (55) 20.02.2021 godz. 8.00 – 12.00 (55)   27.02.2021 godz. 8.00 – 12.00 (W2)

 

Obsługa Adobe Illustrator i Adobe Indesign

CKZiU w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a         sala 55

30.01.2021  godz. 12.00 – 16.00

06.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

13.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

20.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

27.02.2021  godz. 12.00 – 16.00

06.03.2021  godz. 12.00 – 16.00

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 


 

14.12.2020

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na kursy

Ogłaszam nabór uzupełniający uczniów/uczennic na kursy (czas trwania 30 godz.):

 1. ABC własnego biznesu - Biznesplan firmy;
 2. Tworzenie stron internetowych;
 3. Administrowanie bazami danych;
 4. Obsługa Adobe Illustrator i Adobe Indesign;

 dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

 Termin rozpoczęcia - po 18 stycznia 2021 r. zakończenia – do 26 marca 2021 r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 15 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9 (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl  lub w sekretariacie uczniowskim szkoły).

 Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00  wtorek 8.00 – 15.00   środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00   piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w kolejnych formach wsparcia.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na zajęcia przygotowawcze do matury w roku 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na zajęcia przygotowawcze do matury (30 godz. dla 8 osobowych grup)

 1. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 1 (prowadząca M. Huczek);
 2. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 4 (prowadząca E. Flak);
 3. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 3 (prowadzący r. Małysiak);
 4. Zajęcia przygotowawcze do matury z j. angielskiego – grupa 1 (prowadzący M. Damek);

Termin rozpoczęcia - po 18 stycznia 2021 r. zakończenia – do 26 marca  2021 r.

dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie kończących się maturą

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 4 i 11) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”. Rekrutując się na zajęcia z matematyki wybierz prowadzącego zajęcia i w formularzu zgłoszeniowym dopisz do nazwy zajęć nr grupy.

Nabór na kursy potrwa od 15 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy do zajęć przygotowawczych do matury zał. 3c,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9 (do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl lub w sekretariacie uczniowskim szkoły ) .

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Na formularzu zgłoszeniowym w nazwie kursu dopisz wybraną grupę zajęć.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00  wtorek 8.00 – 15.00  środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00  piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w kolejnych formach wsparcia.

 


06.12.2020

Ogłoszenie naboru na zajęcia przygotowawcze do matury w roku 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na zajęcia przygotowawcze do matury (30 godz. dla 8 osobowych grup)

 1. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 1 (prowadząca M. Huczek);
 2. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 2 (prowadząca M. Górkiewicz);
 3. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 3 (prowadzący R. Małysiak);
 4. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 4 (prowadząca E. Flak);
 5. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki – grupa 5 (prowadzący P. Gajczak);
 6. Zajęcia przygotowawcze do matury z j. angielskiego – grupa 1 (prowadzący M. Damek);
 7. Zajęcia przygotowawcze do matury z j. angielskiego – grupa 2 (prowadząca S. Misiek).

 Termin rozpoczęcia - po 18 stycznia 2021 r. zakończenia – do 26 marca  2021 r.

dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie kończących się maturą

 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 4 i 11) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”. Rekrutując się na zajęcia z matematyki wybierz prowadzącego zajęcia i w formularzu zgłoszeniowym dopisz do nazwy zajęć nr grupy.

Nabór na kursy potrwa od 8 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy do zajęć przygotowawczych do matury zał. 3c,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9 (formularze do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl lub w sekretariacie uczniowskim szkoły) .

 

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

 

Na formularzu zgłoszeniowym w nazwie kursu dopisz wybraną grupę zajęć.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w kolejnych formach wsparcia.


 

Ogłoszenie naboru na kursy

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy (czas trwania 30 godz. dla 10 osobowych grup):

 1. Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych;
 2. Animator czasu wolnego;
 3. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
 4. ABC własnego biznesu - Biznesplan firmy;
 5. Prowadzenie księgowości w małej firmie;
 6. Profesjonalna obsługa sekretariatu - Sekretarka/Asystentka szefa;
 7. Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych;
 8. Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową;
 9. Jak zarządzać sobą w czasie - droga do kariery;
 10. Tworzenie stron internetowych;
 11. Administrowanie bazami danych;
 12. Administrowanie systemem Linux;
 13. Obsługa Photoshopa;
 14. Obsługa Adobe Illustrator i Adobe InDesign;

 dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

Termin rozpoczęcia - po 18 stycznia 2021 r. zakończenia – do 26 marca 2021 r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 8 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9 (formularze do pobrania na stronie internetowej projektu – www.ckziuandrychow.pl lub w sekretariacie uczniowskim szkoły).

Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru). Pamiętajcie o tym, iż dane wpisane w instrukcji są przykładowe ( nie należy ich wszystkich przepisywać). Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w kolejnych formach wsparcia.


26.11.2020

Ogłoszenie naboru na zajęcia doradztwa zawodowego

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic klas I i II CKZiU w Andrychowie na doradztwo edukacyjno- zawodowe (15 godz.) dla grupy nr 1 (prowadząca Katarzyna Kocemba) i dla grupy nr 2 (prowadząca Edyta Zwieńczak).

Termin rozpoczęcia - po powrocie do szkoły i po zapewnieniu bezpiecznych warunków realizacji kursu.

 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 5 i 12) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  WWW.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na doradztwo zawodowe potrwa od 27 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty: formularz zgłoszeniowy zał. 3d, deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8 oraz dane osobowe zał. 9 (do pobrania na stronie internetowej  projektu – www.ckziuandrychow.pl ) . Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru).

Po wypełnieniu dokumentów należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział zajęciach doradztwa tylko jeden raz.


Ogłoszenie naboru na kurs

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kurs języka angielskiego  zawodowego w branży AU z wykorzystaniem e-zasobów ( 30 godz.) dla wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie.

Termin rozpoczęcia - po powrocie do szkoły i po zapewnieniu bezpiecznych warunków realizacji kursu.

 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  www.ckziuandrychow.pl w zakładce „projekt ACKZiU II”.

Nabór na kursy potrwa od 27 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty: formularz zgłoszeniowy na kurs zał. 3a, deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8 oraz dane osobowe zał. 9 (do pobrania na stronie internetowej  projektu – www.ckziuandrychow.pl ) . Wszystkie formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcją ze strony internetowej (udział we wcześniejszych projektach nie ma znaczenia dla obecnego naboru).

Po wypełnieniu dokumentów należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 8.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza