Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Uprawnienia G1 /SEP

1. Bryzek Jakub

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

1. Mańkowski Maksymilian

2. Migdałek Damian

3. Pszczółka Radosław

4. Tomiczek Jakub

Barman I stopnia

1. Charaszkiewicz Wojciech

2. Młodzik Natalia

3. Piątek Anna

4. Smolec Iwona

5. Socha Dominika

6. Sordyl Wiktor

Pizzerman

1. Buda Izabela

2. Bylica Wiktor

3. Kapela Wiktoria

4. Książek Mikołaj

5. Majdak Jakub

6. Petrikow Kamil

7. Płonka Małgorzata

8. Rus Oliwia

Obsługa programu SolidWorks

1. Książek Mikołaj

Obsługa programu SAP

1. Cibor Magdalena

Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci

1. Badowska Izabela

2. Błachut Anna

3. Dudek Natalia

4. Pieczarka Weronika

5. Sapeta Julia

6. Sordyl Eliza

7. Sordyl Judyta

8. Stawowa Kornelia

1. Błachut Katarzyna

Spawanie TIG 141

1. Dyrcz Bartłomiej

Lista osób zakwalifikowanych z naboru uzupełniającego do udziału w kursach zewnętrznych 2020 –wiosna 2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Uprawnienia G1 /SEP

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

1. Kamiński Filip

Barman I stopnia

Pizzerman

1. Kudłacik Dawid

2. Ryczek Klaudia

3. Socha Dominika

4. Szatan Przemysław

5. Żydek Ewa

Obsługa programu SolidWorks

1. Badowska Izabela

2. Fryś Nikodem

3. Jarosz Bartosz

4. Kurzydło Kamil

5. Święch Daniel

6. Tomiak Seweryn

7. Wojewodzic Kacper

Obsługa programu SAP

1. Kręcioch Emilia

2. Nowak Katarzyna

3. Wnęk Aleksandra

Spawanie TIG 141

Lista osób zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do udziału w kursach zewn. – wiosna 2021

Osoby zakwalifikowane na kurs

Lista rezerwowa

Kasjer walutowo – złotowy

1. Ryczek Klaudia

Spawanie MAG-135

1. Pabiś Bartłomiej