Staże wakacyjne - wznowienie naboru

Opublikowano: czwartek, 28, maj 2020

UWAGA!
W zakładce Projekt ACKZiU - Aktualności opublikowano ogłoszenie oraz komplet dokumentów dotyczących STAŻY WAKACYJNYCH.

28.05.2020

Ogłoszenie wznowienia naboru na staże zawodowe branży administracyjno - usługowej  w roku 2020

Ogłaszam wznowienie naboru uczniów/uczennic, którzy/które  do dnia 26 czerwca 2020 r. ukończą 15 lat na staże zawodowe dla zawodów branży administracyjno - usługowej  organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a. Staże potrwają od 6 lipca do 30 lipca 2020 r. lub od 6 lipca do 7 sierpnia 2020 r. (dla uczniów w wieku 15-16 lat). W naborze mogą uczestniczyć także uczniowie technikum budowlanego z CKZiU w Andrychowie.

Ogłaszam również listę pracodawców, u których będą się odbywały staże – patrz tabela poniżej.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.6) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a  w zakładce „projekt CKZiU”.

Wznowienie naboru na staż zawodowy potrwa od dnia 29 maja do dnia 2 czerwca 2020 roku. W tym czasie kandydat/ka musi złożyć wypełnione formularze ( 6 sztuk - do pobrania na stronie internetowej  szkoły CKZiU w Andrychowie, które należy wydrukować starannie z logotypami u góry i u dołu kartki formatu A4):

  1. załącznik nr 6a - formularz zgłoszeniowy w projekcie;
  2. załącznik nr 9 - deklarację uczestnictwa w projekcie;
  3. załącznik nr 10 – oświadcz. uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. zał. nr 11 - oświadczenie uczestnika projektu na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku;
  5. załącznik nr 12 - dane osobowe uczestników …;
  6. oświadczenie o zachowaniu rygorów podczas sytuacji epidemiologicznej.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania w poniższym linku do GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/drive/folders/1_bWfv6RQvCFKrG9XQ4Ay2rJBRZlJa4zo?usp=sharing

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim CKZiU w Andrychowie (budynek główny).

Godziny składania dokumentów w sekretariacie uczniowskim CKZiU w Andrychowie w okresie naboru:

poniedziałek  9.00 – 13.30

wtorek 9.00 – 13.30

piątek 9.00 – 13.30

 

Osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe w marcu proszone są o uzupełnienie dokumentacji i sprawdzenie czy firmy, do których się zgłosili znajdują się nadal na liście.

W razie ich braku należy złożyć wniosek do innej firmy.

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy otrzymuje 10 punktów.

 

Realizacja staży w 2020 roku będzie uzależniona od aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem w okresie wakacji.  Na bieżąco będą monitorowane  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące zagrożenia epidemicznego w kraju. W  przypadku wprowadzenia dodatkowych restrykcji udostępniane będą wszelkie  informacje w mediach społecznościowych i na stronach CKZiU w sprawie staży.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na staże zawodowe branży administracyjno- usługowej w roku 2020

Lista przedsiębiorców, u których będą odbywać się staże zawodowe 2020

lp.

zawód

nazwa przedsiębiorcy

uwagi

1.       

Technik ekonomista

„Społem” PSS Andrychów

 

2.       

„mebloform” Kalwaria Zebrzydowska

 

3.       

Centrum Budowlane „Gama” Wadowice

 

4.       

„Wizan” Andrychów

 

5.       

„Markat” Brody k/ Kalwarii Zebrzydowskiej

 

6.       

„Meblux” Andrychów

 

7.       

„Signitis” Andrychów

 

8.       

Technik spedytor

„mebloform” Kalwaria Zebrzydowska

 

9.       

„CMC” Andrychów

tylko mężczyźni 18 lat

10.   

„Domena” Andrychów

 

11.   

„Profer” Andrychów

 

12.   

„Legion” Andrychów

 

13.   

M. Janosik Targanice

 

14.   

Technik reklamy

Technik organizacji reklamy

 

„Media Press” Bulowice

 

15.   

„Markat” Brody k/ Kalwarii Zebrzydowskiej

 

16.   

ESKO Andrychów

 

17.   

„HAT-TRICK” Zator

 

18.   

„Elpida” Inwałd

tylko mężczyźni

19.   

Technik handlowiec

„Wizan” Andrychów

 

20.   

„Markat” Brody k/ Kalwarii Zebrzydowskiej

 

21.   

Centrum Budowlane „Gama” Wadowice

 

22.   

Technik logistyk

GRYT „MEBLUX” Andrychów

 

23.   

„CMC” Andrychów

tylko mężczyźni 18 lat

24.   

„Markat” Brody k/ Kalwarii Zebrzydowskiej

 

25.   

„mebloform” Kalwaria Zebrzydowska

 

26.   

Technik budownictwa

„Badan” Roczyny

 

27.   

„ASMAR” Marczyński Andrychów

 

28.   

„RENOLIND” Andrychów

 

29.   

„Tesa” Andrychów

 

30.   

Technik technologii drewna

„mebloform” Kalwaria Zebrzydowska

 

31.   

Technik usług fryzjerskich

FHU „Henri” Andrychów

 

32.   

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

„Grafikon” Jaroszowice

 

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie