Dodatkowe dni wolne - zmiana

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2020

UWAGA!
W związku ze zmianą terminu egzaminów maturalnych zmianie ulegają również dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. I tak: w Technikum - 4, 5, 6 maja odbywać się będą lekcje a wolne będzie 8, 9, 10 czerwca br.;  w szkole branżowej -  4, 5 maja odbywać się będą lekcje a wolne będzie 8, 9 czerwca br.;

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie